Kutlay Yağmur profesörlüğe yükseldi

30 Nisan 2013 Salı 09:56

Tilburg Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 2007 yılından buyana doçent olarak çalışan Kutlay Yağmur profesörlüğe yükseldi. Yağmur, aynı fakültenin Dil, Kimlik ve Eğitim kürsüsüne atandı. Yağmur, çok dillilik, iki dillilik ve eğitim gibi konuları işleyecek.

Kutlay Yağmur profesörlüğe yükseldi
Yağmur’un yeni araştırmaları göçmen toplulukları içindeki kültürel uyum eğilimi ile başka kültürlerle olan etkileşimi ve Avustralya, Fransa, Almanya, Hollanda ve ABD gibi göç alan ülkelerdeki entegrasyon politikaları arasındaki ilişkileri içeriyor.

Yağmur, göçmenlerin farklı ulusal bağlamlarda kimliklerinin yeniden inşasına yönelik olarak ev sahibi toplum ile göçmen gruplar arasındaki kültürel uyum, sosyal kabullenme ve dışlama süreçleri arasındaki ilişkilere yeni kanıtlar bulmak için nicel ve nitel yöntemleri bir arada kullanıyor.

Yağmur’un daha önceki çalışmaları altı Avrupa kentinde dil seçimi, dil tercihi, evde ve okulda göçmen öğrencilerin dil hakimiyetini kapsayan büyük ölçekli makro-toplum dilbilimsel araştırmalardan oluşuyordu.

Yağmur, çok sayıda uluslararası dergilerde yayınladığı makalelerin yanı sıra, aynı zamanda Avrupa'da Kentsel Çokdillilik kitabının da eş editörlüğünü de yapmıştı.

Evde ve Okulda Göçmen Azınlık Dilleri: (Çok dilliliğin Önemi, 2004) araştırmasında çok dillilik üzerine önemli bir kavramsal ve metodolojik katkı da yaptı.

Yağmur, 24 Avrupa ülkesinde/bölgesinde kurumsal dillilik üzerine yaptığı en son araştırmasında farklı kurumsal alanlara ilişkin çok dilli uygulamaları çalıştı. Ayrıca,‘Dil Zengini Avrupa’ adlı çalışmasının sonuçları da Cambridge University Press ve British Council tarafından 2012 yılında yayınlandı.

Yağmur, çok dillilik, ikinci dil edinimi ve sosyal dil temasları alanında yaşanan sorunları araştırmaya devam edecek, aynı zamanda bu çalışmasının yanı sıra genç göçmenlerin okul başarıları ve kültürel etkileşimleri arasındaki ilişkiyi de incelemeyi sürdürecek.

Öğrencelerin akademik başarılarını etkileyen nedenleri belirlemek için eğitim sürecini etkileyen çok sayıda faktörleri de inceleyecek. Başarılılık ve başarısızlık nedenleri tespit edildikten sonra aranan model ve çözüm önerileri sunacak.

Yağmur, uzun vadeli bir araştırma ile başarılı genç göçmenlerin (HAVO / VWO) ve daha az başarılı (VMBO) genç göçmenlerin tüm öğrenme sürecindeki performanslarını da araştıracak.

Araştırmacılık görevinin yanı sıra Yağmur, aynı zamanda Tilburg Beşeri Bilimler Okulu lisans ve yüksek lisans öğrencilerine dil, kültür ve kimlik üzerine dersler de veriyor.

1961 Kayseri doğumlu Prof. Dr. Kutlay Yağmur, Sydney’de Uygulamalı Dilbilimi okudu ve 1997 yılında Radboud Üniversitesi’nde doktorasını yaptı (tez başlığı: Sydney’de Türkçe konuşanlar arasında dil aşınımı).

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırmacı olarak ta bulunan Yağmur, 1996 yılında Tilburg Üniversitesi'ne Uygulamalı Dilbilimi Yardımcı Doçent olarak atandı. 2007 yılında Çokdillilik ve Eğitim dalında Doçent olmuştu.

© SONHABER.NL


Anahtar Kelimeler
banner247

Yorum Gönder

@name x